ZARZĄD i STATUT

Posiadamy osobowość prawną - jesteśmy zarejestrowane w KRS pod numerem 0000126168 a od 24.02.2004r jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.

Został nam nadany numer REGON: 977995495 oraz NIP: 925-19-11-896.

ZARZĄD:

  • Prezes - Jolanta Frąckiewicz
  • Wiceprezes - Barbara Helińska
  • Sekretarz - Helena Kołodzińska
  • Skarbnik - Maria Konieczko

KOMISJA REWIZYJNA:

  • Przewodnicząca - Jadwiga Walkowska
  • Zastępca - Jolanta Rosiak

Pełny statut Stowarzyszenia znajdziecie państwo tutaj.

PRZYJACIELE:

PARTNERZY: